Sự thay đổi trước và sau của cờ Việt Nam giải phóng

  • 13/01/2021
  • 187

Cờ Việt Nam đã trải qua nhiều sự thay đổi mới thống nhất lựa chọn cờ đỏ sao vàng, đặc biệt giai đoạn trước và sau giải phóng đã có nhiều sự khác biệt. Vậy bạn có biết cờ Việt Nam giải phóng có sự thay đổi gì, cùng chúng mình khám phá nhé!

Sau giai đoạn dựng nước, dân tộc Việt Nam chính thức bước vào thời kỳ giữ nước. Với ưu thế về vị trí địa lý, tự nhiên, nhiều thế lực đã đến xâm chiếm nước Việt, vì thế trong lịch sử Việt Nam nổi tiếng với nhiều trận đánh chống giặc ngoại xâm. Trong lịch sử Việt Nam có một giai đoạn tiêu biểu đó chính là giai đoạn thống nhất hai miền, giải phóng đất nước. Trước và sau giai đoạn này cờ Việt Nam giải phóng cũng có nhiều sự khác biệt.

1.     Lịch sử lá cờ Việt Nam qua các thời kỳ

Trong lịch sử lá cờ Việt Nam mỗi thời kỳ sẽ có sự thay đổi khác nhau, có khi sử dụng trên toàn lãnh thổ nhưng cũng có một số lá cờ chỉ đại diện cho một số giai đoạn, khu vực nhất định.

Trong thời liên bang Đông Dương thuộc Pháp (1883 – 1945), dưới quyền bảo hộ Pháp toàn bộ liên bang Đông Dương sử dụng cờ nền vàng và góc trái là quốc kỳ Pháp.

Trong thời liên bang Đông Dương thuộc Pháp

Trong thời liên bang Đông Dương thuộc Pháp

Thời Đế quốc Việt Nam (1945) sử dụng cờ quẻ ly. Cờ có nền vàng, giữa là quẻ ly màu đỏ. Về danh nghĩa cờ quẻ ly là cờ củ toàn Đế quốc Việt Nam nhưng thực tết Nhật vẫn cai trị Nam kỳ, vùng Nam Kỳ chưa bao giờ dùng cờ quẻ ly.

Thời Đế quốc Việt Nam (1945) sử dụng cờ quẻ ly

Thời Đế quốc Việt Nam (1945) sử dụng cờ quẻ ly

Thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa (1945 – 1976). Trong thời này cờ lấy mẫu từ cờ đỏ sao vàng của Mặt trận Việt Minh năm 1945. Mặt trận Việt Minh đã sử dụng cờ đỏ sao vàng trong nhiều cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc. Sau khi giành được chính quyền mới, cờ đỏ sao vàng chính thức trở thành quốc kỳ Việt Nam năm 1945. Sau năm 1945, khi Việt Nam thống nhất hai miền Nam Bắc, cờ Việt Nam giải phóng xác nhận là cờ đỏ sao vàng, tồn tại cho đến ngày nay.

Thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa (1945 – 1976)

Thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa (1945 – 1976)

2.     Lá cờ Việt Nam 2 màu

Sau năm 1945 chỉ có miền Bắc của Việt Nam hoàn toàn giải phóng, miền Nam vẫn tiếp tục các cuộc đấu tranh giành lại chính quyền. Lá cờ Việt Nam 2 màu thực chất là cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, sau đó trở thành quốc kỳ của Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Trước đó trong các phong  trào đấu tranh của những người cộng sản miền Nam vẫn sử dụng cờ đỏ sao vàng để triệu tập dân chúng.

Năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam thành lập sử dụng hiệu kỳ cờ có nền trên là nửa màu đỏ, nửa dưới màu xanh với ngôi sao vàng ở giữa. Lá cờ Việt Nam 2 màu này được sử dụng cho đến khi sáp nhập 2 nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Miền Nam Việt Nam thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam

Cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam

3.     Lá cờ Việt Nam trước và sau giải phóng

Trước và sau khi giải phóng, lá cờ Việt Nam đã có nhiều sự thay đổi. Trước giải phóng, cờ Việt Nam sử dụng theo thời kỳ, theo từng khu vực, chưa có sự thống nhất. Lúc này hai miền Nam Bắc sử dụng hai Quốc kỳ khác nhau: Việt Nam dân chủ cộng hòa sử dụng cờ đỏ sao vàng, Cộng hòa Miền Nam Việt Nam sử dụng cờ nền trên màu đỏ, nền dưới màu xanh ở giữa là sao vàng.

Sau giải phóng, thống nhất hai miền, lá cờ Việt Nam sử dụng chính thức là cờ đỏ sao vàng. Cờ đỏ sao vàng cho đến nay vẫn là Quốc kỳ của nước Việt Nam, được treo ở khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc.

Sau giải phóng, thống nhất hai miền, lá cờ Việt Nam sử dụng chính thức là cờ đỏ sao vàng

Sau giải phóng, thống nhất hai miền, lá cờ Việt Nam sử dụng chính thức là cờ đỏ sao vàng

Với người Việt Nam, mỗi lá cờ đều có từng ý nghĩa riêng cho từng giai đoạn khác nhau, đánh dấu từng dấu mốc đặc biệt. Ngày nay, cờ đỏ sao vàng là một biểu tượng không thể thiếu trong cuộc sống của người Việt, đó là minh chứng cho cuộc chiến tranh dài đằng đẵng của người Việt và là bài học cho thế hệ mai sau, khắc sâu và ghi nhớ công lao của cha ông để lại.